fbpx

Печелете от автоматизирана Форекс търговия

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаме ви иновативна инвестиционна платформа, чрез която ще печелите без да е необходимо да притежавате специфични знания и умения. Става въпрос за търговия на Форекс пазара, чрез робот, работещ на базата на специален алгоритъм. Ние търгуваме както със собствен капитал, така и с този на нашите инвеститори, чрез агрегирана PAMM сметка. Средствата и печалбата се разпределят пропорционално.

 

ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА

Средната годишна възвращаемост е 150% на базата на 10 годишен период. Процентът варира в рамките на 20% до 500%, в зависимост от съответната година. В секцията „Реални резултати“ на сайта ни може да проследите представянето ни от август 2016, до сега. Реализираната печалба е над 600%.

%name Печелете от автоматизирана Форекс търговия

 

ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ И ПЪЛЕН КОНТРОЛ

 • Средствата ви са на сигурно място при държавно-регулиран Брокер в сегрегирани банкови сметки. Брокерът е независима финансова институция, която изпълнява ролята на посредник при сключването на сделки с финансови инструменти и гарантират за тяхното изпълнение.
 • Средствата са защитени от независим гаранционен фонд и са в лична клиентска сметка, с която само и единствено инвеститорът може да се разпорежда – тегли, прехвърля или внася. Инвеститорът може да тегли печалба и средства по всяко време, без да ни уведомява.

 

ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИЯ

 • Не предлагаме „бързо забогатяване“. С времето средствата се капитализират и печалбата нараства експоненциално.
 • Половината ни сделки са печеливши, половината губещи, като потенциалната печалба от всяка сделка е винаги по-голяма от евентуалната загуба. Това означава, че дори и да имаме повече губещи от печеливши сделки, крайният резултат ще е отново положителен.
 • Както всяка инвестиция и тази крие риск. При най-високия ни риск на управление, средно годишния дроудаун (временна загуба) е 25%. Варира в рамките на 13% до 35%.

 

УСЛОВИЯ

 • Начисляваме комисионна от 25% единствено при реализиране на печалба. Ако не генерираме печалба за клиентите си и ние нямаме такава.
 • Не се изисква опит от страна на инвеститора. Управлението на PAMM сметката се извършва изцяло от нас.
 • Нямаме такси за управление, наказателни такси, такси за предсрочно прекратяване или други скрити такси.
 • Минималната инвестиция е 1000 евро.

 

ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 • PAMM СМЕТКА: Percentage Allocation Management Module, също познат като Percentage Allocation Money Management е форма на обединена Форекс търговия. Прочети повече.
 • ФОРЕКС РОБОТЪТ е софтуер, съдържащ в алгоритъма си набор от инструкции, позволяващи му да взема самостоятелни решения за откриване, управление и закриване на поръчки, оразмеряване на риска и контрол на търговска сметка. Прочети повече.
 • ФОРЕКС ПАЗАРЪТ е мястото, на което банките, бизнесът, правителствата, инвеститорите и трейдърите обменят и спекулират с валути. Нарича се още валутен пазар и е най-ликвидният пазар в света със среден дневен оборот от 5 трлн. долара. Отворен е 24 часа в денонощието, пет дни в седмицата.
 • ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: Търгуваме само с 4 фин. инструменти – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и GOLD. Първият е най-ликвидният инструмент от целия пазар, с дневен оборот от 1,2 трлн. долара. С него извършваме най-много сделки и реализираме най-голяма печалба, а останалите служат за диверсифициране на риска и изглаждане на кривата на печалбата.

 

Присъединете се към PAMM сметката на AI Capital

СЛЕДВАЙТЕ НАШЕТО РЪКОВОДСТВО

Sign up for our Free Course

Understanding Auto Trading

and you will receive
Special Bonus

1 month free use of our Trading System