fbpx

За нас

AI Capital About Us

AI Capital е компания, която се занимава професионално с решения за автоматизирани Форекс търговски системи – Expert Advisors или форекс роботи. Разработките ни са базирани на дългогодишен опит, придобит след стотици часове пред финансовите графики, работа с най-големите имена в бранша и професионална търговия на най-големите финансови пазари в света. От услугите ни могат да се възползват, както хора без опит, така и професионални фонд мениджъри.

Системите ни са предвидени за търговия с най-ликвидния и популярен финансов инструмент, а именно валутната двойка EUR/USD. Високата ликвидност и ниски транзакционни такси допринасят за превъзходните резултати. Дневният обем на транзакции при този инструмент варира в рамките на над 1 трилион долара. За сравнение Българска фондова борса има дневен оборот от само няколко стотин хиляди евро.

Печелим, само когато вие печелите – за разлика от повечето системи, нашите не се предлагат за продажба или безплатно ползване след отваряне на сметка при конкретен инвестиционен посредник. Тези практики разчитат на генериране на голям брой сделки. Печеливши или губещи, това е без значение за доставчика на услугата, където печалбата се генерира на база изтъргуван обем и брой сделки. За разлика от тях, AI Capital печели единствено на база реализирана печалба от клиента – договорен процент.

AI Capital постоянно следи пазарните тенденции и оптимизира търговските си системи.

Алгоритмите на Ей Ай Кепитал ООД са специално разработени за нашите нужди, подлежат на постоянно оптимизиране и са защитени от Закона за авторско право и сродните му права.

Sign up for our Free Course

Understanding Auto Trading

and you will receive
Special Bonus

1 month free use of our Trading System