fbpx

Често Задавани Въпроси

Форекс Робот

Систематичен набор от инструкции за търговия, написани на компютърен език, които информират какви действия да предприеме дадена търговска платформа. Научете повече тук.

Интегрира се към търговска платформа MetaTrader4.

Търгува като професионален трейдър.

От хора без опит и познания, до професионалния трейдър.

Цялата система е напълно автоматизирана, не са необходими предишен опит и/или познания.

Да се присъедините към PAMM сметката на AI Capital. Научете повече тук.

Единственият начин да използвате нашите системи е като се присъедините към PAMM сметката ни. Използването на собствен компютър не е възможно.

AI Capital управлява едностранно PAMM сметка. Външна/чужда намеса не е възможна.

Не се предлага за продажба.

 

Средства и сметки

Percentage Allocation Management Module, също познат като Percentage Allocation Money Management или PAMM е форма на обединена Форекс търговия. Инвеститор разпределя средства на квалифициран Мъни Мениджър по негов избор. Мениджърът може да управляват множество сметки, като използва собствения си капитал, заедно с този на инвеститорите, с цел да генерира печалба. Научете повече тук.

Да се присъедините към PAMM сметката на AI Capital. Научете повече тук.

В сегрегирани банкови сметки. Повече информация може да получите от инвестиционния си посредник.

Средствата подлежат на редица защити, повече може да научите от инвестиционния си посредник.

Не, единствено Инвестиционният посредник има право да изпълнява вашите нареждания.

AI Capital не е Инвестиционен посредник и не управлява Вашите средства.

Може да следите сметката си в реално време, чрез платформата на Вашия Инвестиционен посредник.

Да, за целта трябва да се свържете с нас.

AI Capital получава комисионна в размер на 25% от реализираната печалба, само ако има такава.

 

Терминология

Това е мястото, на което банките, бизнесът, правителствата, инвеститорите и трейдърите обменят и спекулират с валути. Нарича се още валутен пазар и е най-ликвидният пазар в света със среден дневен оборот надминаващ 5 трлн. долара. Отворен е 24 часа в денонощието, пет дни в седмицата.
Брокерът е независима финансова институция, която изпълнява ролята на посредник при сключването на сделки с финансови инструменти и гарантират за тяхното изпълнение.
Това е курсът, при който пазарът (или вашият брокер) ще откупи дадена валутна двойка от вас.
По него пазарът (или брокерът ви) ви продава дадена валутна двойка.
Спредът е разликата между курса, при който се купува и този, при който се продава дадена валута.
Пипсът е най-малкото възможно изменение на цената на валутата. Нарича се още точка или точки. Например, 1 пипс изменение за валутната двойка EUR/USD = 0,0001
Суапът е разликата на лихвения процент на двете валути, когато отворите позиция.
Това е възможността да отваряте позиции на стойност, по-голяма от маржина по сметката ви.
Дроудаунът е спадът от връх до дъно по време на определен отчетен период. Дроудаунът обикновено се измерва като процентното съотношение между връх и последващо дъно. Той продължава от момента, в който сметката започне да намалява, до достигането на нов връх.
Маржинът е терминът, който се дава на сумата пари, която се изисква във вашата сметка, за да се отвори или поддържа позиция.
Маржин колът е предупреждение, което се получава, когато в търговската сметка няма достатъчно средства, за да запазят текущите открити позиции на пазара.
Въвеждащият брокер е агент, който намира нови клиенти за даден брокер. В замяна на това, той получава комисионна. Когато става въпрос за Форекс пазара, това обикновено е част от спреда или друга комисионна, начислявана от брокера.

Sign up for our Free Course

Understanding Auto Trading

and you will receive
Special Bonus

1 month free use of our Trading System