fbpx

Какво е PAMM или как PAMM сметките работят

Определение

Percentage Allocation Management Module, също познат като Percentage Allocation Money Management или PAMM е форма на обединена Форекс търговия. Инвеститор разпределя средства на квалифициран Мъни Мениджър по негов избор. Мениджърът може да управляват множество сметки, като използва собствения си капитал, заедно с този на инвеститорите, с цел да генерира печалба.

Как функционират PAMM сметките

Мениджърът отваря специална PAMM сметка, като определя условията за инвестиция в неговата PAMM оферта – минимален размер на инвестиция, период на инвестиция, комисионна и други.

Инвеститорът проверява постигнатите резултати на мениджъра в системата за мониторинг на PAMM сметки при съответния Брокер или в друга система, съобразява условията на PAMM офертата и съответно взема решение да инвестира.

Мениджърът търгува с PAMM сметката, използвайки както своя, така и релокирания от инвеститорите капитал. Печалбите и загубите се разпределят между мениджъра и инвеститорите спрямо индивидуалния дял на участие.

PAMM Account Participants

 
Печалбата реализирана от мениджъра се разпределя пропорционално между участниците в PAMM сметката.

PAMM Account Profit

В този пример, генерираната печалба е 200% и балансът на сметката се е повишил до 1500 USD.

 
В замяна, инвеститорът плаща на мениджъра част от реализираната печалба. Размерът на компенсацията е определен от мениджъра в неговата оферта и зависи от сумата на инвестираните средства.

PAMM Manager Reward

В този пример, мениджърската компенсация е 20% от печалбата на инвеститорите.

Ползи

  • PAMM Брокерът действа като независима страна, която следва задълженията на мениджъра и инвеститорите да бъдат изпълнени.
  • PAMM мениджъра получава печалба, както от личните си средства, така и от тези на инвеститорите.
  • PAMM мениджъра не може да се разпорежда с чужди средства (тегли и прехвърля). Средствата на инвеститора са в негова лична сметка, с която само и единствено той може да се разпорежда.
  • Инвеститорът може да тегли печалба и средства по всяко време.
  • PAMM Брокерът представя реална история на PAMM сметката. Инвеститорът може да следи дейността и представянето на мениджъра/сметката в реално време.
  • Инвеститорът може да диверсифицира риска, като релокира капитала си в няколко PAMM сметки.
  • Потенциалните печалби, генерирани от PAMM мениджъра са в пъти по-големи от традиционните банкови продукти.

Как да се присъедините към PAMM сметката на AI Capital

СЛЕДВАЙТЕ НАШЕТО РЪКОВОДСТВО

Sign up for our Free Course

Understanding Auto Trading

and you will receive
Special Bonus

1 month free use of our Trading System